Yazı Detayı
10 Haziran 2020 - Çarşamba 11:58
 
Anlaşmalı Boşanma Davası
Av. Bilal Öncü
av.bilaloncu@gmail.com
 
 

Türk hukuk sisteminde eşlerin evliliği sona erdirebilmek için temelde iki farklı boşanma davası açma imkânı bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki tarafların kendi hür iradeleriyle ortaya koydukları şartlardan oluşan anlaşmalı boşanma protokolü esas alınarak boşanmanın gerçekleşmesidir. Bu dava anlaşmalı boşanma davası olarak adlandırılır. Diğer imkân ise eşlerden birinin varsa diğer talepleriyle birlikte boşanma davası açmasıdır. Burada dava açan eşin diğer eş ile boşanma ve diğer şartlar üzerinde anlaşmış olmasına gerek yoktur. 

 

Bu davaya diğer eş usulüne uygun şekilde cevap verebilir,  karşı dava açabilir ve çeşitli taleplerde bulunabilir. Bu dava uygulamada çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Mahkeme bu davada yapacağı yargılamanın sonunda tarafların haklılık durumlarını dikkate alarak boşanma ve varsa tarafların diğer talepleri hakkında bir hüküm verir. Ben bu yazımda siz değerli Kemalpaşalı hemşehrilerime anlaşmalı boşanma davası hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Ama her şeyden önce belirtmek isterim ki gerek anlaşmalı boşanma davasında gerekse çekişmeli boşanma davasında tarafların bu konuda yetkin bir avukatın desteğine başvurmaları çok ama çok büyük önem arz etmektedir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR, BU DAVA NASIL AÇILIR, NASIL YÜRÜTÜLÜR VE NASIL SONUÇLANDIRILIR?

 

Anlaşmalı boşanma davası  Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

 

Buna göre anlaşmalı boşanma davasının şartları şunlardır:

 

** Eşler arasındaki evlilik en az 1 yıldan beri sürüyor olmalıdır.

** Mahkemeye taraflardan biri başvurmalı veya açılan davanın diğer tarafça kabul edilmesi gerekmektedir.

** Hakimin tarafları duruşmada doğrudan ve bizzat dinlemesi gerekmektedir.

** Hakimin taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünü onaylaması gerekmektedir.

 

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, anlaşmalı boşanma davası tarafların istediği yerdeki herhangi bir aile mahkemesinde açılabilmektedir. Tarafların boşanma ve diğer tüm konularda anlaşmış olmaları içlerinden birinin yer yönünden herhangi bir itirazı olmayacağının kabulü anlamına gelir. Yani söz gelimi Kemalpaşa’da ikamet eden bir çiftin Karşıyaka’daki veya Turgutlu’daki aile mahkemesinde anlaşmalı olarak boşanabilmesi mümkündür. 

 

Eşler mahkemeye sunacakları anlaşmalı boşanma protokolünde boşanma iradelerini şüpheye yer vermeyecek biçimde ve açıkça belirtmelidirler. Eşler bu protokolde boşanma yanında nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyası alacağı gibi konulara ilişkin çözümlere de yer verirler.

 

Eşlerin aile mahkemesi hakiminin karşısına çıktıklarında anlaşmalı boşanma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanma iradelerini tekrarlamaları durumunda boşanma kararı verilebilecektir. Yani tarafların duruşmada birlikte hazır bulunmaları ve protokol hükümlerini kabul ettiklerini hakim önünde ifade etmeleri gerekmektedir. Hakim, tarafların ortaya koydukları şartları uygun görürse boşanma kararı verebilecektir. Ayrıca hakimin protokoldeki şartlarda değişiklik yapması ihtimalinde boşanma kararı verilebilmesi için bu değişikliğin taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Duruşma aşaması tamamlanıp boşanma ve diğer hususlarda mahkemece karar verildikten sonra uygulamada uzun karar diye tabir edilen gerekçeli kararın mahkemece hazırlanması gerekmektedir. Mahkeme gerekçeli kararı hazırlayıp taraflara usulüne uygun şekilde tebliğ etmelidir. Tarafların avukatı bulunması durumunda mahkeme elektronik tebligat yoluyla tebligat işlemlerini yapar. Fakat tarafların avukatının olmadığı durumda mahkeme kaleminde memur aracılığıyla taraflara elden ya da PTT aracılığıyla tarafların adresinde tebligat işlemleri tamamlanır.

 

Tarafların veya varsa avukatlarının gerekçeli kararı tebliğ aldıktan sonra istinaf mahkemesine başvuru yapmaktan feragat ettiklerine ilişkin dilekçelerini dosyaya sunmaları halinde mahkemece kararın kesinleştirilmesi işlemi yapılacaktır. Kesinleşme işlemi yapıldıktan sonra mahkeme ilamında yer alan boşanma ve diğer konulardaki kararlar kesinleşmiş olacaktır. Kararın kesinleşmesi ile taraflar resmen boşanmış olacaklardır. Bu durumda mahkeme ilgili Nüfus Müdürlüğüne boşanma hususunda gerekli yazıyı yazar. Nüfus Müdürlüğü bu boşanma kararını tarafların nüfus kayıtlarına işler. Kadın eş için soyadın evlenmeden önceki hale dönmesi Nüfus Müdürlüğünce bu aşamada yapılacak işlemle mümkün olmaktadır.

 

EVLİLİĞİN ANLAŞMA YOLUYLA SONLANDIRILMASININ ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINA NAZARAN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

Evlilik birliği taraflardan en az biri açısından çekilmez bir hal aldığı ve evliliğin devamının taraflara fayda sağlamayacağının anlaşıldığı durumlarda taraflar için boşanma gündeme gelecektir. Taraflar için anlaşmalı bir şekilde boşanmak çekişmeli bir dava sonucunda boşanmaktan çok daha avantajlıdır. Şöyle ki;

 

** Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına nazaran çok daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Taraflar anlaşmalı şekilde boşanmak istediklerinde süreç gün ve haftalarla ifade edilirken, çekişmeli bir boşanma davasının sonuçlanması yıllar sürebilmektedir.

 

** Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına nazaran mahkeme masrafları düşünüldüğünde çoğu zaman daha az külfetlidir. Bu husus aslında bir yerde anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasından çok daha kısa sürede sonuçlanmasıyla da alakalıdır. Çekişmeli boşanma davası; tebligat giderleri, delillerin toplanması aşamasındaki giderler, tanıklık ücretleri, bilirkişi ücretleri, tarafların diğer tüm taleplerine ilişkin yapılması muhtemel diğer masraflar ve belki de başkaca taleplere ilişkin açılacak davalarda yapılacak masraflar düşünüldüğünde bazı durumlarda maddi açıdan önemli bir külfet getirebilmektedir. 

 

** Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına nazaran eşler açısından manevi yönden daha az yıpratıcıdır. Çünkü çekişmeli boşanma davası gerek uzun sürmesi gerekse bazen taraflarca karşılıklı olarak birçok ağır iddiaların ortaya atılması nedeniyle çoğu zaman taraflar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Buna karşın anlaşmalı boşanma davası taraflar arasındaki uzlaşmaya dayandığı ve oldukça kısa sürede sonuçlandığı için daha avantajlıdır. Çoğu zaman anlaşarak boşanan eşlerin birbirlerine saygısının devam ettiği söylenebilir.

 

Değerli dostlar, bu yazımda sizlere anlaşmalı boşanma davasına ilişkin olarak önemli gördüğüm bilgileri aktarmak istedim. Bu yazının sizlere faydalı olması ölçüsünde kendimi mutlu sayacağımı belirtir, hepinize sağlık ve esenlikler dilerim.

 
Etiketler: Anlaşmalı, Boşanma, Davası,
Yorumlar
Haber Yazılımı